આ વસ્તુઓને આપણે દરરોજ ખોટી પદ્ધતિથી ખાઈએ છીએ, ક્લિક કરી જાણો એની સાચી અને એકદમ સરળ પદ્ધતિ.

0
835

આપણા પર્સનાલિટીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નાની નાની વસ્તુનો પ્રભાવ પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે ખાવા પીવાની રીત-ભાતને જ લઇ લો. ખાવા માટે તો ‘ટેબલ મેનર’ પણ બનાવવામાં આવેલ છે. ‘ટેબલ મેનર’ રાખવાથી આપણી છાપ પર પ્રભાવ પડે છે, એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી. પણ તેનાથી સારો પ્રભાવ વસ્તુને યોગ્ય રીતે ખાવાથી પડી શકે છે.

ખાવાની પદ્ધતિની વાત કરીએ તો ઘણી એવી વસ્તુઓ છે, જેને આપણે જેવી રીતે ખાઈએ છીએ તે પદ્ધતિને ખોટી કહેવામાં આવી શકે છે. કેમ કે જો તેમાં થોડું પણ મગજ વાપરવામાં આવે, તો તે સારી રીતે ખાઈ શકાય છે. આ સાચી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને તમે ન માત્ર કોઈ ઉપર સારો પ્રભાવ પાડી શકો છો, પણ તમારો સમય પણ બચાવી શકો છો. આવો તમને માંથી અમુક વસ્તુઓને ખાવાની સાચી પદ્ધતિ જણાવીએ.

દાડમને સાચી રીતે ખાવાની પદ્ધતિ :

સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો, ઘણા લોકો દાડમને છોલતા રહે છે અને સાથે જ એને ખાતા રહે છે, કે પછી પહેલા તેની બધી છાલ કાઢી લેશે પછી બધા દાણાને કોઈ વાસણમાં ભેગા કરશે, અને પછી ખાશે. પણ તેનાથી વધુ સમય લાગે છે, અને આળસ થવા લાગે છે. તો જાણો તેને ખાવાની રીત.

દાડમની છાલને ઉપરથી થોડી કાપી લો, પછી તેને ઉપરથી નીચે સુધી ત્રણ કે ચાર જગ્યાએથી કાપી જેવું કે વિડીયોમાં દેખાડ્યું છે, અને પછી તેને ફાડી લો. તમે ખુબ સરળતાથી તેના દાણાને ખાઈ શકો છો અને સરળતાથી નીચે પોપડી પણ નીકળી જશે, અને તે વગર આળસે. તો મજા કરો.

વિડીયો :

 

કીવીને વગર કાપ્યે કાઢવાની રીત :

આમ તો કીવીને તેના આખા પળને છોલીને ખાવામાં આવે છે. પણ આજે અમે તમે તેને ખાવાની સારી રીત જણાવીએ છીએ. કીવીને બન્ને બાજુથી એટલું કાપી લો કે તેની અંદર ચમચી સરળતાથી ચલાવી શકાય. હવે ચમચીને અંદરના પડની બાજુમાં આખી ફેરવી દો જેવી રીતે વિડીયોમાં બતાવ્યું છે એ રીતે. અને પછી ઉપરના પડને સરળતાથી દુર કરી લો.

વિડીયો :

લીંબુનો પૂરો રસ સરળતાથી કાઢો :

મિત્રો, જો તમારી પાસે લીંબુનો રસ કાઢવાનું મશીન નથી, તો તમે શું કરશો? તમે એને બે ભાગમાં કાપીને નીચોવી લેશો, બરાબર ને. પણ આ રીતે તેનો પૂરો રસ નથી નીકળતો અને હાથને જોર પણ ખુબ લગાવવું પડે છે.

તો અમે તમને તેનો પૂરો રસ કાઢવાની રીત જણાવીએ છીએ. એના માટે પહેલા લીંબુને બધી બાજુથી થોડું કાપી લો અને જયારે વચ્ચે માત્ર ગરબ જ રહે તો તેને નીચોવી લો અને સાથે જ કાપેલા નાના નાના ટુકડાને પણ નીચોવી લો. આ રીતે સરળતાથી એનો પૂરો રસ નીકળી જશે. ઉત્તમ રીતને સમજવા માટે નીચે ફોટા જુઓ.

તરબુચને ખાવાની રીત :

લોકો તરબુચની મોટી મોટી ચીરી કરીને એને બે હાથથી પકડીને ખાય છે. પણ એ રીત ખોટી છે. એને સરળતાથી ખાવા માટે પહેલા તરબુચને બે ભાગમાં કાપી લો. હવે એક ભાગને લઇ એના કપાયેલા ભાગને નીચેની તરફ રાખો, અને તેને વિડીયોમાં જણાવેલી રીત મુજબ કાપી લો. પછી તમે એના એક એક ટુકડાને ઉપાડીને સરળતાથી ખાઈ શકશો.

વિડીયો :

કેક કાપવાની રીત :

સામાન્ય રીતે જયારે આપણે કેક ખાઈએ છીએ, તો એને બાજુમાંથી કાપીને ખાઈએ છીએ અને જયારે બાકી વધે છે તો તેને એમ જ આડે ધડ રીતે જ ફ્રીઝમાં મૂકી દઈએ છીએ. પણ અમે તમને એક એવી રીત જણાવીશું, જેનાથી લોકો સમક્ષ તમારી સારી ઇમ્પ્રેશન પડશે.

એના માટે પહેલા કેકને ત્રણ જુદા જુદા ભાગમાં કાપી લો. એમાં વચ્ચેનો ભાગ એટલો રાખો જેટલો એક સમયે ખાઈ શકો. હવે વચ્ચે વાળા ભાગને ખાવા માટે દુર કરી લો અને બાજુના વધેલા બે ભાગને સાથે જોડીને રાખી દો જેમ વિડીયોમાં આપવામાં આવેલ છે.

વિડીયો :

સંતરા ખાવાની પદ્ધતિ :

આમ તો સંતરા ખાવા માટેની ઘણી પદ્ધતિઓ હોય છે. એમાં ખાસ કરીને તો લોકો પહેલા તેને આખું છોલી નાખે છે, પણ આમ કરવામાં ઘણો સમય લાગે છે. ઘણી વખત તો તેની ઉપરનું સફેદ પડ સાફ કરતા કરતા એટલો કંટાળો આવે છે કે, ખાવાનું મન પણ નથી થતું.

પણ તમે આ પદ્ધતિ અપનાવી જુઓ. પહેલા સંતરાને બને તરફથી થોડું કાપી લો, અને પછી ગમે ત્યાંથી સંતરાની વચ્ચે સુધી એક ચીરો મારીને એને કાપો, અને તેને કપાયેલી જગ્યાએથી ફાડી લો. જેવું નીચે વિડીયોમાં છે. હવે તમે એ વિચારી જુઓ, કે જો તમે કોઈની સામે આવી રીતે સંતરા ખાશો, તો તમારો પ્રભાવ કેવો જોરદાર પડશે.

વિડીયો :

દુધમાં બિસ્કીટ ડુબાડીને ખાવાની સાચી રીત :

જો દૂધમાં બિસ્કિટ ડુબાડીને ખાવાની વાત કરીએ તો, ખાસ કરીને આપણે બિસ્કીટને હાથમાં લઈને દુધમાં ડુબાડીએ છીએ, તો બિસ્કીટ દૂધમાં પડી જાય છે. પછી તેને કાઢીએ છીએ તો હાથ બગડે છે. પરંતુ જો બિસ્કીટને ચમચીની મદદથી જ ડુબાડવામાં આવે તો બિસ્કીટ પલળવા છતાં પણ દુધમાં નહી પડે.

વિડીયો :

સ્ટ્રોબરી કાપવાની રીત :

યોગ્ય રીતે સ્ટ્રોબરી ખાવા માટે તેનો જે ભાગ ખુલ્લો છે, તેની બરોબર સામેના ભાગમાં એક સ્ટ્રો ધુસાડી દો અને આરપાર કરી દો, ખુલ્લો ભાગ પોતાની જાતે સ્ટ્રો સાથે બહાર આવી જશે.

વિડીયો :