જાણી લો પેઠા બનાવવાની રીત, અને ઘરે જ બનાવો શુદ્ધ અને સ્વાદિષ્ટ પેઠા

0
3935

મિત્રો, અમે અવાર નવાર નવી નવી વાનગીઓ બનાવવાની રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. એ કડીમાં આજે અમે તમારા માટે પેઠા બનાવવાની રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. તો આવો તમને જણાવીએ કે કેવી રીતે તમે ઘરે જ શુદ્ધ અને સ્વાદિષ્ટ બનાવવી તમારા પરિવારને ખવડાવી શકો છો.

પેઠા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા સફેદ કોળું (white pumpkin, પેઠા નામનું ફળ) લેવાનું છે. હવે તેને કાપીને જરૂરિયાત મુજબ આકાર આપી એના ટુકડા તૈયાર કરવાના છે. હા પણ તમારે તેની વચ્ચેનો પોચો ભાગ કાઢીને દુર કરી દેવાનો છે. પેઠા બનાવવા માટે આપણે એકદમ પાકેલું સફેદ કોળું લઈએ જોઈએ કે જેના બીજ પાકી ગયા હોય. અને ઉપરથી પણ કોળું સફેદ દેખાવું જોઈએ, લીલા જેવું ન દેખાવું જોઈએ. ધ્યાન રહે કે કાચા સફેદ કોળા ન લેવા જોઈએ.

સારું કોળું પસંદ કર્યા પછી હવે તેના નાના નાના ટુકડા કરવાના છે. તેની ઉપરના ભાગમાં જે લીલા રંગની છાલ હોય છે તેને પણ દુર કરી લેવાની છે. અને આવી રીતે ટુકડા બનાવીને આપણે તૈયાર કરી લઈશું. અને હવે આ ટુકડામાં કાણા પાડવાના છે. એના માટે કાંટા વાળી ચમચી લઈ થોડા થોડા અંતરે તેમાં કાણા પાડી લેવા. આવી રીતે બધા ટુકડાને કાણા પાડીને તૈયાર કરી દેવાના છે.

ત્યારબાદ આ તૈયાર કરેલા ટુકડામાં પાણી નાખવાનું છે. જો તમે બે કિલો કોળા લીધા છે તો તેમાં બે લીટર પાણી નાખવાનું છે. હવે એક વાસણમાં બે લીટર પાણી ઉમેરો, અને વાટકીમાં બે નાની ચમચી ચૂનો લો અને તે પાણીમાં નાખીને હલાવીને તેમાં તે પેઠાના ટુકડા નાખી દો. આ ટુકડાને સારી રીતે ડુબાડી દેવાના છે. અને તેને દસ બાર કલાક માટે એમ જ મૂકી રાખવાના છે.

હવે તેને બહાર કાઢીને સારી રીતે ધોઈ લો. એના માટે સૌથી પહેલા ચુનાનું પાણી કાઢી ત્યારબાદ નળ ચાલુ કરીને તેને સારી રીતે ચૂનાનું પાણી નીકળી જાય તેવી રીતે ચોળીને ધોઈ લેવાના છે. આવી રીતે પેઠાના ટુકડાને અલગ પ્લેટમાં કાઢીને મુકી દો. ત્યારબાદ આ પેઠાને ઉકાળવા માટે વાસણમાં બે લીટર પાણી નાખો. પાણી ઉકાળવા મુકો ત્યારે તે પાણીને ઢાંકી દો. જેથી પાણીમાં જલ્દી ઉભરો ન આવે, પાણી ઉકળવા લાગે એટલે પેથાના ટુકડાને ઉકળતા પાણીમાં નાખી દેવાના છે.

આપણે એટલા પાણીમાં ટુકડા મૂકી દીધા જેટલા પાણીમાં એ ટુકડા સારી રીતે ઉકળી શકે. પેઠાને વીસ મીનીટ સુધી વધુ તાપ ઉપર ઉકાળવા દેવાના છે, અને પેઠા સંપૂર્ણ પારદર્શક જેવા થઈ ગયા હશે. હવે પેઠાને પાણીમાંથી કાઢીને ગરણીમાં રાખીવાના છે, જેથી વધારાનું પાણી નીકળી જાય. હવે પાણી નીકળી ગયા પછી પેઠાને પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે.

હવે એના માટે ચાસણી બનાવવાની છે. તો ચાસણી બનાવવા માટે ૧ કિલો ૨૦૦ ગ્રામ ખાંડ લેવાની છે. (પેઠા ૧ કિલો લીધા હતા). ખાંડમાં પાણી નાખીને તેને પાણીમાં ઓગળવા દો, અને થોડી થોડી વારે તેને હલાવતા રહો. ખાંડ પાણીમાં એકદમ ઓગળી જાય પછી તેમાં પેઠાના ટુકડા નાખવાના છે. પેઠાને ત્યાં સુધી પકાવવાના છે જ્યાં સુધી ચાસણી ઘાટ્ટી થઈ જાય. વચ્ચે વચ્ચે તેને ચમચાથી હલાવતા રહેવાનું છે. ચાસણી કડક થઈ જશે તો તાર જેવું બની જશે. જેવી ચાસણી જોઈતી હતી તેવી ચાસણી તૈયાર થઈ જશે.

ત્યારબાદ તેને ઉતારીને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તમે પેઠાના ટુકડાને છ સાત કલાક કે પછી આખી રાત એમ જ રહેવા દો. હવે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે. પેથા મુક્યાને બાર કલાક થઈ ગયા પછી આપણે ચાસણી જેટલી જાડી બનાવી હતી, હવે તે ચાસણી ઘણી પાતળી જોવા મળશે. એટલે કે પેઠાએ પોતાનો રસ એમાં મિક્સ કરી દીધો છે. હવે તેને થોડું વધુ પકવવાનું છે અને ચાસણીને ઘાટી કરવાની છે.

તેને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહીને પકવવાનું છે. ચાસણીમાં સારો ઉભરો આવી જાય છે એટલા માટે આપણે તેને હલાવવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. અને ચાસણીને સારી ઘાટી થવા સુધી પાકવા દઈશું. એના માટે તાપ વધુ રાખીશું. હવે જોઈ શકશો કે તે પેઠાનો કલર અને આકાર બદલાઈ ગયો છે. આ ચાસણીને આપણે નીચે પાડીને જોઈએ તો ખબર પડશે કે તે કેટલી ઘાટી ચાસણી છે. હવે તેને ઉતારીને જાળી સ્ટેન્ડ ઉપર રાખીશું, અને ઠંડી થવા દઈશું. ચાસણી ઠંડી થઈ ગયા પછી હવે તે પેઠાને સૂકવવા માટે મૂકી દઈશું.

હવે આગળની પ્રોસેસ પણ જણાવી દઈએ. હવે તમારે એક થાળી લેવાની છે તે તેની ઉપર એક વાટકી મુકવાની છે. તમારે એ વાટકી ઉપર એક ચારણી રાખવાની છે, અને તે ચારણીમાં પેઠા મુકીને રાખી દેવામાં આવે છે. એટલે એમાંથી વધારાની ચાસણી નીકળીને થાળીમાં પડી જશે અને પેથાને ઉપરથી પણ હવા મળશે અને નીચેથી પણ હવા મળશે. હવે તેને પંખા નીચે સુકવવા માટે મુકવાના છે. અને આ ચાસણી વધી છે તેમાં દસ બાર લીંબુનો રસ નાખી દો અને તેનો સરબત તરીકે ઉપયોગ કરો.

પેથાને ત્રણ ક્લાસ સુધી સુકાવા મૂકી દેવાના છે. અને તેને વધુ સારા બનાવીને ખાવા માંગો છો, તો તેને સારી રીતે સૂકવો. પેઠા સારી રીતે સુકાઈને તૈયાર થઈ જાય તો તેને બરણીમાં ભરીને રાખો. તો આ સરસ પેઠા બનીને તૈયાર છે. આ રીતે સાદા પેઠા બનશે. તમારે જો તેની ચાસણીમાં કલર કે કોઈપણ ફ્લેવર નાખવો હોય તો પણ નાખી શકો છો. તો તમે તમારી પસંદના પેઠા બનાવી શકો છો. તેને બે મહિના સુધી ખાઈ શકાય છે.