આપણા દાદા-દાદી એવું કેમ કહેતા કે, મંદિરમાં દર્શન કરીને બહાર ઓટલે બેસવું જોઈએ. જાણો એનું કારણ.

0
3764

આપણો દેશ ધાર્મિક દેશ છે. અને આપણા દેશમાં તમને દરેક જગ્યાએ મંદિર જોવા મળશે. અને જયારે પણ આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ, તો ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કર્યા પછી આપણે મંદિરના ઓટલે બેસીએ છીએ. આ રીતે દર્શન કર્યા પછી મંદિરના ઓટલે બેસવાની સલાહ આપણને આપણા માતા-પિતાએ અથવા દાદા-દાદીએ આપી હશે.

પણ શું તમે ક્યારેય એ વિચાર્યું છે કે, આપણા માતા -પિતા કે દાદા-દાદી શા માટે આપણને મંદિરની બહાર બેસવા કહે છે? એનું કારણ શું હશે? જો તમને એનું કારણ નથી ખબર, તો આજે અમે તમને તેનું કારણ જણાવીશું.

જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે, આપણી જૂની પેઢીમાં એક એવું ચલણ હતુ કે, મંદિરમાં દર્શન કર્યા પછી ઘરે જતી વખતે મંદિરના ઓટલે થોડા સમય માટે બેસવું જોઈએ. તેમજ હકીકતમાં ઓટલે બેસીને એક શ્લોક પણ બોલવાનો હતો.

જો કે હમણાં તો ફક્ત ઓટલે બેસવાનું ચલણ જ ચાલી રહ્યું છે. હમણાં લોકો એ શ્લોક બોલતા નથી. કારણ કે ધીમે ધીમે લોકોએ આ શ્લોક નવી પેઢી સુધી પોંહચાડયો નથી. પણ તમે તમારી આવનારી પેઢીને આ શ્લોક વિષે જરૂર શીખવજો. આજે તમને આ શ્લોક આ લેખમાં જાણવા મળશે.

અમે જે શ્લોક વિષે વાત કરી રહ્યાં છીએ એ નીચે મુજબ છે,

“અનાયાસેન મરણમ વિના દૈન્યેન જીવનમ દેહન્તે તવ સાનિધ્યમ દેહીમે પરમેશ્વરમ.”

મંદિરમાં ગયા પછી સૌથી પહેલા ભગવાનના દર્શન કરવાના હોય છે. અને એમના દર્શન ખુલ્લી આંખોથી કરાય છે. અને જયારે પણ મંદિરમાં કોઈ વ્યક્તિ આખ બંધ કરીને હાથ જોડે છે, તો તમે અજાણ્યાને પણ કહો છો કે તમે દર્શન કરવા આવ્યા છો, તો આંખ ખુલ્લી રાખોને દર્શન કરો.

અને દર્શન થઇ ગયા પછી જયારે તમે ઓટલે બેસો છો, ત્યારે તમે મંદિરમાં કરેલા દર્શનને ધ્યાનમાં લાવો છો ત્યારે આંખ બંધ કરો છો. તેમજ ધ્યાન કરતા સમયે જે દર્શન કર્યા છે તે દેખાય છે. અને જો નથી દેખાતા તો તમે પાછા દર્શન કરવા ચાલ્યા જાઓ છો.

મિત્રો, જણાવી દઈએ કે જયારે તમારા ધ્યાનમાં એ દર્શન આવે, ત્યારે તમે ઉપર જણાવેલો શ્લોક બોલો. એ શ્લોકનો અર્થ આવો થાય છે, “હે ભગવાન અનાયાસેન મરણમ એટલે મને તકલીફ વગરનું મરણ આપજો, વિના દૈન્યેન જીવનમ એટલે પરવાસતા વગરનું જીવન આપજો. દેહાન્તે તવ સાનિધ્યમ એટલે મરતા હોય ત્યારે તમારું દર્શન થવું જોઈએ, જેમ ભીષ્મને થયેલું તેમ.” (મારુ કોઈ પડખું ફેરવે ત્યારે હું પડખું ફેરવી શકું, મને લકવો મારી જાય અથવા મને કોઈ ખાવાનું ખવડાવે ત્યારે હું ખાઈ શકું એવું જીવન નાં જોઈએ ભગવાન.)

પ્રભુને પ્રાર્થના કરો કે, આ ત્રણ વસ્તુ મને આપો. આ માંગણી નથી કે આ યાચના નથી, આ તો પ્રાર્થના છે. પ્ર + અર્થના, અર્થના એટલે માંગણી યાચના પણ પ્ર એટલે પ્રકૃષ્ટ, આ પ્રકૃષ્ટઅર્થના છે. અને આ વાડી, ગાડી, દીકરો, દીકરી, પતિ, પત્ની, ઘર, પૈસા આવું કઈ નથી માગ્યું પણ આ ત્રણ શ્રેષ્ઠ માંગણી છે.

આ આપણે મંદિરમાં દર્શન કરીએ પછી ઓટલે બેસી ને પછી બોલવાનું હતું, ફક્ત બેસી રહેવાનું નથી. એટલા માટે મંદિરમાં જવાનું અગત્યનું છે જેથી આપણે પાછા આવતા સમયે ભગવાન પાસે આવી પ્રાથના કરી શકાય.