રાજ્ય સરકાર વિદ્યાર્થીઓ માટે લાવી ખુશખબર, તેમને આ ટુ-વ્હિલર ખરીદવા પર આપશે 12 હજારની સબસીડી.

0
222

ગુજરાત સરકાર વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખુશખબર લઈને આવી છે. મિત્રો, વાહનોથી ફેલાતા વાયુ પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે સરકારે બેટરીથી ચાલતા એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલર – થ્રી વ્હીલરના ઉપયોગને પ્રેરિત કરવા માટે સહાય યોજનાની જાહેરાત કરી છે. અને તે સહાય યોજના અંતર્ગત રાજ્યના ધોરણ 9 થી લઇને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ઇલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલર ખરીદવા પર સરકાર 12 હજાર રૂપિયાની સહાય આપશે. 10,000 વાહનોને આ સહાય આપવાનો લક્ષ્યાંક છે.

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલવાળા વાહનોથી ફેલાતું વાયુ પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે ઇલેકટ્રીક ટૂ-વ્હીલર ખરીદવા વિદ્યાર્થીઓને 12 હજાર રૂપિયાની મદદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજના જાહેર કરવાનો હેતુ ગુજરાતમાં વાહનોથી ફેલાતા વાયુ પ્રદૂષણને અટકાવવા ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર – થ્રી વ્હીલરના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

આવો તમને જણાવી દઈએ કે, કોણ કોણ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કરી શકે? તો ગુજરાત રાજ્યની શાળાઓમાં ધોરણ 9 થી 12 માં ભણતા તથા કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થી તેના માટે અરજી કરી શકે છે. વિદ્યાર્થી દીઠ ફક્ત એક જ અરજી થઈ શકશે.

તેના માટેનું અરજીપત્રક જેડા દ્વારા અધિકૃત ઉત્પાદકોના ડીલર્સ તથા જેડાની વેબસાઈટ geda.gujarat.gov. in પરથી ઉપલબ્ધ થશે. અરજી કરનારે બોનાફાઈડ સર્ટીફિકેટ, (વર્ષ 2020-21) મૂળ અથવા સ્કેન કરેલી નકલ અથવા સ્વ. પ્રમાણિત કરેલ અગાઉના વર્ષની માર્કશીટની નકલ, સ્વ-પ્રમાણિત કરેલ આધારકાર્ડની નકલ, વિદ્યાર્થીનું સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ/દિવ્યાંગ, ગરીબ, અતિગરીબ, બિન અનામત વર્ગના આર્થિક પછાત સંબંધિત પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણિત નકલ (લાગુ પડતું હોય તો), ડ્રાઈવીંગ લાસન્સની સ્વ.પ્રમાણિત નકલ (ફક્ત બેટરી સંચાલિત હાઈ સ્પીડ વાહનો માટે) આપવાની રહેશે.

ઉત્પાદક તથા મોડેલની પસંદગી કરીને ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે આ અરજીપત્રક 31 ડિસેમ્બર 2020 સુધીમાં પસંદ કરેલ ઉત્પાદકોના ડીલર્સ, જેડા કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે. જેડા દ્વારા યોજનાની શરતો મુજબ પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીના બેંક એકાઉન્ટમાં વાહનની ખરીદી કર્યા પછી સબસીડી જમા કરવામાં આવશે.

વાહનોના મોડલ, અધિકૃત ઉત્પાદક, મહત્તમ ભાવ તથા ડીલર્સની માહિતી માટે જેડાની વેબસાઈટ geda.gujarat.gov. in ની મુલાકાત લો. સંપર્ક સૂત્ર – ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ એજન્સી (જેડા), ગાંધીનગર, ફોન નંબર 079- 23257251-53.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેના પ્રાથમિકતાના ધોરણોની વાત કરીએ તો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, મહિલાઓ, આગળના વર્ષમાં મેળવેલ પરીક્ષાનું ગુણાંક, દિવ્યાંગ, સામાજીક આર્થિક મોજણી અંતર્ગત જાહેર કરેલા ગરીબ, અતિગરીબ તથા બિન અનામત વર્ગના આર્થિક પછાત વિદ્યાર્થીઓ અનુસાર પ્રાથમિકતા મળશે.