ગંગામાં અસ્થિ વિસર્જન પછી ક્યાં જાય છે એ વિસર્જિત અસ્થિઓ? જાણીને ચકિત રહી જશો.

0
3875

નમસ્કાર મિત્રો, તમારા બધાનું અમારા લેખમાં એકવાર ફરી સ્વાગત છે. તમે બધા એ તો સારી રીતે જાણો જ છો કે મૃત્યુ પ્રકૃતિનું અટળ સત્ય છે. અને આ ધરતી પર જેણે જન્મ લીધો છે, તે એકને એક દિવસ મરશે જ. કોઈ મનુષ્ય અમર નથી.

આપણા પ્રાચીન ગ્રંથ ગરુડ પુરાણ અનુસાર, જયારે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ પાસે આવે છે. ત્યારે યમરાજ એ વ્યક્તિને થોડા સંકેત આપે છે. યમરાજના બે દૂત મરવા વાળા લોકો પાસે આવે છે, અને એની આત્માને યમલોક લઈ જાય છે. પણ ફક્ત પાપી મનુષ્યોને જ યમના દૂતોથી બીક લાગે છે. સારા કર્મ કરવા વાળા વ્યક્તિઓને મરતા સમયે પોતાની સામે દિવ્ય પ્રકાશ દેખાય છે, અને તેમને મૃત્યુથી ભય નથી લાગતો.

એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જે મનુષ્ય મૃત્યુને પ્રાપ્ત થવાનો હોય છે તે અંત સમયે બોલી નથી શકતો. અંત સમયમાં વ્યક્તિનો અવાજ બંધ થઈ જાય છે, અને એનો અવાજ ઘરઘરવા લાગે છે. એવું પ્રતીત થાય છે જાણે કોઈ એનું ગળુ દબાવી રહ્યું હોય. વ્યક્તિના અંતિમ સમયમાં એને ઈશ્વર તરફથી દિવ્ય દૃષ્ટિ પ્રદાન થાય છે, અને તે બધા સંસારને એકરૂપ સમજવા લાગે છે.

તેમજ જયારે કોઈનો અંતિમ સમય નજીક આવે છે ત્યારે એને આંખોથી કંઈ દેખાતું પણ નથી. તે આંધળો થઈ જાય છે. એને એની આસપાસ બેસેલા લોકો પણ દેખાતા નથી. એની બધી ઈન્દ્રીઓનો નાશ થઈ જાય છે. તે જડ અવસ્થામાં આવી જાય છે, એટલે કે હરવા-ફરવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે. ગરુડ પુરાણમાં કંઈક આ રીતે મૃત્યુને પરિભાષિત કરવામાં આવી છે.

હવે મૃત્યુ પછીની વાત કરીએ, તો આપણે ત્યાં મરનાર વ્યક્તિનો રીતિ રિવાજ સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. અને અંતિમ સંસ્કાર પછી એની અસ્થિઓ ગંગા નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે. પરંતુ તમે ક્યારેય વિચાર્યુ છે? કે ગંગામાં અસ્થિઓ વિસર્જિત કર્યા પછી તે ક્યાં જાય છે? નહીં, તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ.

આ જગ્યાએ જાય છે અસ્થિઓ :

આપણા દેશની પવિત્ર નદી ગંગામાં રોજ હજારો લોકોની અસ્થિઓ વિસર્જિત થાય છે. આટલી બધી અસ્થિઓ વિસર્જિત કરવા છતાં પણ આ નદીને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મનું માનીએ તો વ્યક્તિની અસ્થિઓને ગંગામાં વિસર્જિત કરવાનું કારણ એમની આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે.

ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે, તેઓ પોતાના પાપ ધોવા માટે ગંગા નહાવા જઈ રહ્યા છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે, અંતિમ સંસ્કાર પછી અસ્થિઓ ગંગામાં એટલા માટે વિસર્જિત કરવામાં આવે છે, જેથી મારવા વાળા વ્યક્તિ પાપ મુક્ત થઈ જાય. જો તેણે પોતાના જીવનમાં કોઈ પાપ કર્યા હોય તો અસ્થિઓ ગંગામાં વિસર્જિત કરવાથી તે પાપ મુક્ત થઈ જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો? કે અસ્થિઓ વિસર્જિત થયા પછી કયાં જાય છે?

આ સવાલનો જવાબ કદાચ જ કોઈને ખબર હશે. અહીં સુધી કે વૈજ્ઞાનિકોને પણ આ સવાલનો જવાબ નથી ખબર. જણાવી દઈએ, કે અસ્થિઓ વિસર્જિત થયા પછી સીધી હરી વિષ્ણુના ચરણોમાં એટલે કે “વૈકુંઠ” જાય છે. તેમજ, વૈજ્ઞાનિક અનુસાર ગંગાના પાણીમાં પારો એટલે કે મરક્યુરી હોય છે, જે શરીરમાં રહેલા કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસને પાણીમાં ઓગાળી દે છે. આ કારણે આ પાણી જીવ જંતુઓ માટે ઘણું પૌષ્ટિક થઈ જાય છે.