ચાર બ્રાહ્મણ મિત્ર અને સિંહની વાર્તા : વિદ્યા કે જ્ઞાનનું પ્રદર્શન ક્યારેય પણ અયોગ્ય જગ્યાએ કરવું નહીં.

0
1634

એક ગામમાં ચાર બ્રાહ્મણ મિત્ર રહેતા હતા અને તે બ્રાહ્મણ ભણવામાં ઘણા હોંશિયાર હતા. તે ચારે મિત્ર જુદા જુદા ગુરુ પાસે જઈને તંત્ર વિદ્યા શીખતા હતા. પાંચ વર્ષ સુધી આ ચારે બ્રાહ્મણોએ મન લગાવીને પોતાના ગુરુ પાસે વિદ્યા શીખી. તંત્ર વિદ્યા સંપૂર્ણ રીતે શીખ્યા પછી ચારે પોતાને એક બીજાથી ઊંચા સમજવા લાગ્યા અને હંમેશા પોતાની જાતને ઊંચી બતાવવા બાબતે આ ચારે વચ્ચે ઝગડા પણ થઇ જતા હતા.

એક દિવસ આ ચારે બ્રાહ્મણોને બીજા ગામમાં યજ્ઞ કરવા માટે બોલાવવામાં આવે છે. આ ચારે બ્રાહ્મણ યજ્ઞ કરવા માટે જંગલના રસ્તે થઈને ગામ જાય છે. પરંતુ જંગલમાં આ બ્રાહ્મણો વચ્ચે ફરીથી ઝગડો થઇ જાય છે. ત્યારે એક બ્રાહ્મણનું ધ્યાન ત્યાં પડેલા એક સિંહના હાડપિંજર ઉપર પડે છે. તે બ્રાહ્મણ બીજા બ્રાહ્મણોને કહે છે કે હું મારી વિદ્યાથી આ સિંહના હાડપિંજરના હાડકાઓને ફરીથી જોડી શકું છું.

એવું કહીને આ બ્રાહ્મણે મંત્રોના જાપ કરવાનું શરુ કરી દીધા અને સિંહના હાડપિંજરને સંપૂર્ણ રીતે જોડી દીધું. આ બ્રાહ્મણની વિદ્યા જોઈ બીજો બ્રાહ્મણ કહે છે કે હું મારી વિદ્યાની મદદથી આ સિંહના હાડપિંજરમાં ચામડી, માંસ અને લોહી ભરી શકું છું અને આ બ્રાહ્મણે વિદ્યાની મદદથી સિંહના હાડપિંજરમાં ચામડી, માંસ અને લોહી ભરી દીધા.

આ બન્ને બ્રાહ્મણોની વિદ્યા જોઈ ત્રીજો બ્રાહ્મણ કહે છે મારી પાસે તમારા લોકો થી વધુ જ્ઞાન છે અને હું આ સિંહની અંદર જીવ નાખી શકું છું. ત્રણે બ્રાહ્મણની આ વાત ચોથી બ્રાહ્મણ તેમને એમ કરવાથી રોકે છે અને તેને કહે છે કે જો તું આ સિંહની અંદર જીવ નાખી દઈશ તો તે આપણેને ખાઈ જશે. પરનું બીજા બે બ્રાહ્મણોને ત્રીજા બ્રાહ્મણની વાત ઉપર વિશ્વાસ ન હતો અને તે હસવાનું શરુ કરી દે છે અને કહે છે કે એવી કોઈપણ વિદ્યા નથી, જેની મદદથી એક સિંહને જીવતો કરી શકાય.

તે બન્ને બ્રાહ્મણોને હસતા જોઈ ત્રીજા બ્રાહ્મણને ગુસ્સો આવી જાય છે અને તે મંત્રોનો જાપ શરુ કરી દે છે. પોતાના મિત્રને આ જાપ કરતા જોઈ ચોથો બ્રાહ્મણ મોડું કર્યા વગર એક ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે. અને બીજા બે બ્રાહ્મણોને લાગે છે કે સિંહ જીવતો નહિ થાય.

પરંતુ મંત્ર પુરા થતા જ સિંહની અંદર જીવ આવી જાય છે અને સિંહ ઉભો થઇ જાય છે. તે ત્રણે બ્રાહ્મણ કાંઈ સમજી શકે તે પહેલા જ તે સિંહ ત્રણે ઉપર હુમલો કરી દે છે અને આ ત્રણે બ્રાહ્મણોનું મૃત્યુ થઇ જાય છે. જયારે ચોથો બ્રાહ્મણ ઝાડ ઉપર બેસીને બધું જોઈ રહ્યો હોય છે.

વાર્તા માંથી મળેલી સીખ

માણસે પોતાની વિદ્યાનું કે જ્ઞાનનું પ્રદર્શન ક્યારે પણ ખોટી જગ્યા ઉપર ન કરવું જોઈએ. કેમ કે જો તમે પણ તમારી વિદ્યા કે જ્ઞાનનું પ્રદર્શન ખોટી જગ્યા ઉપર કરો છો તો તમારે પણ મુશ્કેલી ઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

આ માહિતી હિન્દૂ બુલેટિન અને અન્ય નેશનલ ન્યુઝ એજન્સીઓના ન્યુઝ આર્ટિકલ માંથી અનુવાદ કરી લીધેલ છે.